Các thành tích đạt được của công ty Lô Hội trong năm 2010.

Các thành tích đạt được của công ty Lô Hội trong năm 2010.

  

 Ủng hộ đồng bào nghèo ở Pleiku  
                    
 Ủng hộ quỹ NNCĐDC/Dioxin  
       
Đóng góp tích cực cho Hội TPCNVN
              
Ủng hộ quỹ NNCĐDC/Dioxin Tỉnh Bến Tre

 Thành tích xuất sắc xây dựng hội hữu nghị          
   Việt Nam – Campuchia

 Bảng Vàng Tri Ân Công ty TNHH TM Lô Hội      
CT “THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG”      

Nhận kỷ niệm chương top 3 về doanh thu KV châu Á 2010
tại Siêu đại hội Châu Á (KUALA LUMPUR MALAYSIA)

Post Comment