Cần Xây dựng hành lang pháp lý cho bán hàng đa cấp trên VTV9

Hoạt động bán hàng đa cấp (bhdc) tại Việt Nam rất phát triển, tuy còn nhiều bất cập.

Cần Xây dựng hành lang pháp lý cho bán hàng đa cấp
Cần Xây dựng hành lang pháp lý cho bán hàng đa cấp

Những cty dựa vào bhdc lừa đảo vẫn tồn tại nên chăng cần Xây dựng hành lang pháp lý cho bán hàng đa cấp . 

Post Comment